Klubbens formål

Det er klubbens formål at tilbyde atletik, løb og triatlon.

Med udgangspunkt i fællesskabet, at udbrede kendskabet til og interessen for de tre idrætsgrene.

Der tages hensyn til både eliten og den bredere folkelige idrætsudøvelse.

Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.