Bestyrelsesformand
Jan Pold
Jan er klubbens formand
 
 
Bestyrelsesarbejde i Fredensborg Atletik Klub er frivilligt arbejde og derfor lægges der ikke vægt på færdigheder og kompetencer, når nye medlemmer optages som bestyrelsesmedlem.
Det er dog vigtigt, at potentielle bestyrelsesmedlemmer gør sig bekendt med opgaver og ansvar i forhold til den enkelte post.

• Overordnet kontakt til klubrelaterede idrætsforbund – DAF og DGI.
• Overordnet kontakt til kommunale politikkere, embedsmænd og andre offentlige instanser, som klubben kan have gavn af. Dette kunne være    kultur & idræt, borgmester, formænd i forskellige udvalg etc.
• Overordnet ansvarlig for kontakt til pressen angående generelle klubanliggender.
• Motiver og inspirere bestyrelsen samt udvalg til en løbende udvikling samt opbakning omkring klubbens strategi, aktiviteter samt tilpasning til
efterspørgslen i lokalområdet.
• I samarbejde med sekretæren at sikre, at dagsorden til bestyrelsesmøder og generalforsamling udsendes i henhold til aftale/vedtægter.
• I samarbejde med kassereren at sikre, at klubbens økonomi følger budget og vedtægter.
• Udarbejdelse af bestyrelsens beretning på generalforsamlingerne.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
Læs mere
Kasserer
Ditte Pieler
Ditte er klubbens kasserer.

• Ansvarlig for udarbejdelse af regnskab for klubben i klubbens regnskabsmodul, herunder at sørge for godkendelse fra bestyrelsen og generalforsamlingen.
• Ansvarlig for udarbejdelse af budgetforslag for klubben, herunder at sørge for godkendelse fra bestyrelsen og generalforsamlingen.
• Ansvarlig for bogføring af indtægter og udgifter.
• Ansvarlig for betaling af udgifter.
• Ansvarlig for revisorernes mulighed for gennemgang af regnskab med videre.
• Ansvarlig for udarbejdelse og opdateringer af medlemslister bl.a. med henblik på kontingentopkrævning.
• I relation til styregruppen for Esrum Sø Rundt (ESR):
1. Udarbejde budget på baggrund af oplæg fra ESR-styregruppen.
2. Fremlægge budget for bestyrelsen herunder at sørge for overordnet godkendelse med særlig fokus på overskuddet (der indarbejdes i budgettet).
3. Udarbejde årsregnskab for ESR (overskuddet overføres til klubregnskabet).
4. Ansvarlig for betaling af diverse udgifter.
5. Ansvarlig for bogføring af indtægter og udgifter.
6. Ansvarlig for vekselpenge- og kontantbehov ifm. løbsarrangementet.
• Kontaktperson til bank/banker.
• Ansvarlig for løbende orientering til bestyrelsen om klubbens økonomi.
• Ansvarlig for at orientere generalforsamlingen om klubbens økonomi, årsregnskab og budget.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
Læs mere
Maria Damtoft
Maria er klubbens kasserer.

• Ansvarlig for udarbejdelse af regnskab for klubben i klubbens regnskabsmodul, herunder at sørge for godkendelse fra bestyrelsen og generalforsamlingen.
• Ansvarlig for udarbejdelse af budgetforslag for klubben, herunder at sørge for godkendelse fra bestyrelsen og generalforsamlingen.
• Ansvarlig for bogføring af indtægter og udgifter.
• Ansvarlig for betaling af udgifter.
• Ansvarlig for revisorernes mulighed for gennemgang af regnskab med videre.
• Ansvarlig for udarbejdelse og opdateringer af medlemslister bl.a. med henblik på kontingentopkrævning.
• I relation til styregruppen for Esrum Sø Rundt (ESR):
1. Udarbejde budget på baggrund af oplæg fra ESR-styregruppen.
2. Fremlægge budget for bestyrelsen herunder at sørge for overordnet godkendelse med særlig fokus på overskuddet (der indarbejdes i budgettet).
3. Udarbejde årsregnskab for ESR (overskuddet overføres til klubregnskabet).
4. Ansvarlig for betaling af diverse udgifter.
5. Ansvarlig for bogføring af indtægter og udgifter.
6. Ansvarlig for vekselpenge- og kontantbehov ifm. løbsarrangementet.
• Kontaktperson til bank/banker.
• Ansvarlig for løbende orientering til bestyrelsen om klubbens økonomi.
• Ansvarlig for at orientere generalforsamlingen om klubbens økonomi, årsregnskab og budget.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
Læs mere
Sekretær
Lise Lundby Hansen

Lise er sekretær i bestyrelsen

mail@fredensborgak.dk

• Ansvarlig for udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i samarbejde med formanden.
• Ansvarlig for mødeledelse og referater af bestyrelsesmøder og eventuelle andre møder.
• Ansvarlig for referater af generalforsamlinger.
• Ansvarlig for udsendelse af nyhedsbreve i samarbejde med formanden på internettet og facebook.
• Ansvarlig for struktureret arkivering af bestyrelsens og generalforsamlingens dokumenter på OneDrive.
• Administrator af bestyrelsens OneDrive.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
• Modtager af klubbens eksterne mails.
Læs mere
Bestyrelsesmedlem
Christian Hansen
Christian er bestyrelsesmedlem.
 
• Praktiske stadion- og klubhusanliggender: vedligehold, postkasse, køkken, omklædningsrum, garage og container herunder kontakt til Park og Vej samt til kommunen.  
• Ansvarlig for klubtøj.
• Praktisk ansvarlig for afvikling af de gratis klubløb i samarbejde med den områdeansvarlige.
• Ansvarlig for de af bestyrelsen dedikerede opgaver.
• Administrator af de af bestyrelsen indgåede aftaler om klubtilbud.
• Ansvarlig for klubhus, redskabsrum, garage, gavlrum og rekvisitter (ekskl. ESR).
• Ansvarlig for stadion – kontakt til Park og Vej.
• Ansvarlig for opdatering af hjemmesiden. 
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
Læs mere
Helge Frøsig-Jørgensen
Helge er løbernes repræsentant i bestyrelsen.
 
 
• Ansvarlig for klubbens løbeaktiviteter.
• Ansvarlig for events, klubløb og klubture i samarbejde med trirepræsentanten.
• Ansvarlig for informationsopdatering af aktiviteter på internettet og facebook.
• Ansvarlig for nybegyndertræning hvert forår.
• Ansvarlig for at orientere generalforsamlingen om løb.
• Ansvarlig for nedsættelse af løbeudvalg.
• Ansvarlig for synliggørelse af løbeafdelingen i lokale aviser mm.
• Ansvarlig for testløb.
• Ansvarlig for klubmesterskab i løb.
• Ansvarlig for ind- og udmeldelser af løbernes facebookgruppe.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
 
Læs mere
Torben Nielsen
TriTræner og triatleternes repræsentant i bestyrelsen
 
 
• Ansvarlig for klubbens triathlonaktiviteter.
• Ansvarlig for events, klubløb og klubture i samarbejde med løberepræsentanten.
• Ansvarlig for informationsopdatering af aktiviteter på intranettet og facebook.
• Ansvarlig for at orientere generalforsamlingen om triathlon.
• Overordnet kontakt til Dansk Triathlonforbund.
• Ansvarlig for opdatering af tri-licenser.
• Ansvarlig for samarbejdsaftale med Helsinge Svømmeklub herunder ansættelse af svømmetræner.
• Ansvarlig for synliggørelse af triafdelingen i lokale aviser mm.
• Ansvarlig for nedsættelse af triudvalg.
• Ansvarlig for afholdelse af træning i henhold til plan.
• Ansvarlig for udarbejdelse af træningsplan (koordinering af cykel- og svømmetræning).
• Ansvarlig for ind- og udmeldelser af triatleternes facebookgruppe.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.

 
 
Læs mere
Johan Svendsen

Johan er atletikkens repræsentant i bestyrelsen

• Ansvarlig for klubbens atletikaktiviteter.
• Ansvarlig for planlægning af klubstævner herunder tilmelding til disse.
• Ansvarlig for informationsopdatering af aktiviteter på internettet og facebook.
• Ansvarlig for synliggørelse af atletikafdelingen i lokale aviser mm.
• Ansvarlig for reservation af haltider til vintertræning.
• Ansvarlig for søndagstræningen i vinterhalvåret.
• Ansvarlig for at orientere generalforsamlingen om atletik.
• Ansvarlig for indkaldelse af børneattester for trænerne.
• Ansvarlige for ind- og udmeldelser af facebokgruppen for atletik.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
Læs mere
Klubmodul ansvarlig
Henning Månsson

Forsøger at hjælpe med at holde fredensborgak.dk''s klubmodul i luften

Læs mere